boekhandel over het water logo

De inspirerende boekhandel in Amsterdam-Noord

Filosofie

socrates sneakers wiss

Een snelle handleiding tot het stellen van vragen die tot verdieping kunnen (!) leiden

filosofie doeboek

Praktische filosofie voor de kinderen thuis

mag je zeggen wat je vindt hartog

Normen en waarden vrolijk en open bespreekbaar gemaakt voor aan de keukentafel en in de klas.

Alles wat in dit boek staat is waar Boudry Hopster

Wat een fijne titel voor een fijn boek over niets dan de waarheid en andere leugens

At The Existentialist Cafe Sarah Bakewell

Tip van Lot!

Oog in oog met Gaia Bruno Latour

Latour zat als filosoof lang in het verdomhoekje, maar recentelijk is zijn gedachtengoed opnieuw in de belangstelling komen te staan.