boekhandel over het water logo

De inspirerende boekhandel in Amsterdam-Noord

24 november 2015

De IT-er bespreekt

de uitvinders walter isaacson

De Uitvinders door Walter Isaacson, gelezen door Dr. Wouter Teepe, hoofd van een kleine IT research&development afdeling:

Boeken over mijn vakgebied die me worden aangeraden maken me altijd wat argwanend, want er staat natuurlijk al lang een flink rijtje in de kast met niet-technische boeken over mijn vakgebied. Maar ik was erg blij verrast over de weergave die Walter Isaacson (die ook de biografie van Steve Jobs schreef) gaf van de geschiedenis van de computer: Hij legt heel toegankelijk alle tussenstapjes uit die ons gebracht hebben tot de huidige computer. Hij laat zien hoe de cultuur is ontstaan waarin al deze ontwikkelingen zich konden voordoen. Een behoorlijk compleet beeld, waarin hij tussen de bedrijven door, toegankelijker dan ik ooit eerder heb gelezen, de grote en boeiende twistpunten uit het vakgebied van de kunstmatige intelligentie blootlegt. Had ik dit boek maar tijdens mijn studie al mogen lezen.