boekhandel over het water logo

De inspirerende boekhandel in Amsterdam-Noord

24 november 2015

Filosoferen aan de keukentafel

filosoferen aan de keukentafel

Filosoferen aan de keukentafel is vol, helaas!

Wat is er mooier dan een goed gesprek? Zo’n gesprek dat zich ontspint en eindigt in overeenstemming, nieuwe inzichten. De energie die dat geeft! Iedereen herkent het gevoel waarschijnlijk. Maar wanneer had je voor het laatst zo’n gesprek? En wanneer verwacht je een volgende?

Wij weten het: vrijdag 13 februari hebben wij een goed gesprek in de winkel. We nodigen je van harte uit om mee te doen.

We doen het niet alleen. Jan Ewout Ruiter, co-auteur van Filosoferen aan de keukentafel, recepten voor een goed gesprek, komt ons helpen. We leren aan de hand van oefeningen uit zijn boek een filosofisch gesprek op te zetten, uit te bouwen en af te ronden. Zodat je niet alleen die avond, maar ook thuis, met vrienden, met je ouders of je kinderen een mooi en verdiepend gesprek kunt voeren.

Wat is er nodig voor een goed gesprek? Niet veel volgens de auteurs van Filosoferen aan de keukentafel. Ze laten zien dat je al met één vraag een onderwerp kunt uitdiepen. Een onderwerp hebben we dus wel nodig. Daarom nodigt Jan Ewout Ruiter de deelnemers uit een vraag, thema of kunstwerk mee te nemen dat er voor jou toe doet.

Het boek Filosoferen aan de keukentafel is nu al verkrijgbaar bij ons. Filosoferen aan de keukentafel: recepten voor een goed gesprek gaat in op vragen als: hoe voer je een dialoog? Hoe boek je voortgang? Wat is een geschikte onderzoeksvraag? De lezer krijgt tips om vanuit uiteenlopende, alledaagse onderwerpen een goed gesprek op gang te brengen.

De filosofen Jan Ewout Ruiter en Rudolf Kampers hebben de Stichting Leren Filosoferen (SLF) opgericht. Het doel van SLF is het bevorderen van filosofische gespreksvoering. De auteurs voeren filosofische gesprekken en trainen mensen in het leiden van die gesprekken. Ze werken volgens de socratische methode. De website van SLF: www.lerenfilosoferen.nl/aandekeukentafel