boekhandel over het water logo

De inspirerende boekhandel in Amsterdam-Noord

Amsterdam-Noord

Boeken over Amsterdam-Noord, of die een nauwe band hebben met Noord, bijvoorbeeld omdat de schrijver er woont.

De geschiedenis van Buiksloterham tot 1921 in drie delen, geschreven door Margreet Visser.

Asterdorp steinmetz

Asterdorp: tokkie-dorp avant la lettre.

Pogingen iets van het leven te maken op late leeftijd, het kan!