boekhandel over het water logo

De inspirerende boekhandel in Amsterdam-Noord

21
juli

Lot's Leesclub 2: VOL

‘Mooi, maar dat is het woord niet…’ (een citaat van Rutger Kopland) naar wat het dan wel is, daar zoekt Lot graag naar in haar gesprekken over boeken, zeker als ze een leesclub leidt. Dat gaat ze eindelijk weer doen. 5 Keer nog dit jaar. En wat doen we dan?

In Lot’s leesclub graven we. We vragen ons af wat we precies vinden. Waarom we iets mooi vinden. We duiken diep in de tekst en proberen lagen uit te puren. Daarbij staat centraal wat het boek ons vertelt en wat wij meenemen bij de lezing van een boek. Wil je weten hoe dat gaat, praten over meer dan ‘mooi’? Lees hier De boeken zijn zowel fictie als non-fictie.

Voorafgaand aan de avond krijg je alvast 1 vraag om je op voor te kunnen bereiden. Soms zullen er extra teksten of overwegingen zijn.

Meer lezen over Lot’s leesclub kan hier.

Op de tweede avond bespreken we Het woord voor rood van Jon McGregor.

Het beste is als je zo weinig moglijk over het boek weet als je eraan gaat beginnen. Dat laat je je het meest meevoeren en verrassen door dit boek dat gaat over communiceren, elkaar verstaan, taal in zorgvuldig gewogen, mooi ingezette taal. De schrijfstijl beweegt mee met het boek. Heel knap.

https://boekhandeloverhetwater.nl/agenda/lots-leesclub-2-het-woord-voor-rood/