boekhandel over het water logo

De inspirerende boekhandel in Amsterdam-Noord

16
juni

Lot's Leesclub 1: VOL

‘Mooi, maar dat is het woord niet…’ (een citaat van Rutger Kopland) naar wat het dan wel is, daar zoekt Lot graag naar in haar gesprekken over boeken, zeker als ze een leesclub leidt. Dat gaat ze eindelijk weer doen. 5 Keer nog dit jaar. En wat doen we dan?

In Lot’s leesclub graven we. We vragen ons af wat we precies vinden. Waarom we iets mooi vinden. We duiken diep in de tekst en proberen lagen uit te puren. Daarbij staat centraal wat het boek ons vertelt en wat wij meenemen bij de lezing van een boek. Wil je weten hoe dat gaat, praten over meer dan ‘mooi’? Lees hier  De boeken zijn zowel fictie als non-fictie.

Voorafgaand aan de avond krijg je alvast 1 vraag om je op voor te kunnen bereiden. Soms zullen er extra teksten of overwegingen zijn.

Meer lezen over Lot’s leesclub kan hier.

De eerste keer bespreken we Vrij van Lea Ypi.

Ypi groeide op in Albanië aan de morgenstond van de omwenteling. Ze was kind onder het communisme, ze werd volwassen onder het nieuw uit te vinden kapitalisme. Ze kijkt terug op haar jeugd met alle kennis die de tijd en haar studie (ze is hoogleraar politieke theorie en hoofddocent filosofie) haar hebben gebracht, maar herinnert zich vooral het onbevangen meisje dat ze was. Centraal staat de vraag: wanneer ben je vrij? Als je meedoet aan de leesclub en je hebt het boek nog niet gelezen, probeer dan eens te bedenken of op te schrijven wat vrijheid voor jou betekent. Na lezing van het boek nog eens. Ik ben benieuwd of er iets verandert en zo ja, wat dan?

https://boekhandeloverhetwater.nl/agenda/lots-leesclub-1/