boekhandel over het water logo

De inspirerende boekhandel in Amsterdam-Noord

7
november

Leesclub non-fictie

het tij keren hermsen

Aanvang: 20 uur, Van der Pekstraat 59

Met de leesclub non-fictie lezen we dit keer we “De vrijheid om vrij te zijn”, van Hannah Arendt en “Het tij keren”  van Joke Hermsen.
Wil je meedoen met de bespreking? Dat kan (de leesclub is nog niet helemaal vol). Meld je aan via de mail. Meer informatie over Lezen Over het water vind je hier.

Ruim 50 jaar geleden schreef de wereldberoemde filosofe Hannah Arendt “The freedom to be”, waarin ze de aard en het belang, de risico’s en bedreigingen van vrijheid aan de orde stelt. Dat doet ze aan de hand van beschouwingen over de Amerikaanse en de Franse revolutie. De Nederlandse vertaling van het boek is sinds kort beschikbaar.

De veelgeprezen Nederlandse filosofe Joke Hermsen duikt in het verleden en verkent het heden, door de levens en gedachten van Rosa Luxemburg en Hannah Arendt onder de loep te nemen. Arendt vond kennis en waardering van het werk van Rosa Luxemburg  van groot belang, en Hermsen vraagt zich af of we met de inzichten van beiden iets kunnen bijdragen aan een betere wereld.

vrijheid om vrij te zijn arendt

https://boekhandeloverhetwater.nl/agenda/leesclub-non-fictie-7/