boekhandel over het water logo

De inspirerende boekhandel in Amsterdam-Noord

27
juni

OPENING EXPO ALA SMA TORI

NIET VERGETEN OM MENSEN ALS MENSEN TE ZIEN

In aanloop naar Keti Koti organiseren we een expositie in onze winkel met portretten gemaakt door kunstenaar Maartje Jaquet. Ala Sma Tori betekent ‘verhalen van een ieder’. Maartje portretteerde de afgelopen paar jaar bijna tachtig mensen. Aan dertig van hen vroeg ze wat Keti Koti voor hen betekent en op welke manier ze het herdenken en vieren. Deze portretten, gemaakt met pen en aquarel, en de bijbehorende verhalen heeft ze gebundeld in een boek: Ala Sma Tori. Hier kun je verder lezen over het project.

Een van de geportretteerden is Clayde Menso. Hij is een geboren en getogen Amsterdammer, opgegroeid in Oud-West en Zuidoost en nu woonachtig in Noord. Hij gaf leiding aan verschillende culturele organisaties in de stad en is momenteel directeur van het Internationaal Theater Amsterdam. Om de expositie officieel te openen gaat Maartje met Clayde in gesprek over wat Keti Koti voor hem betekent, over het gezamenlijk herdenken en vieren met Amsterdammers uit alle hoeken en gaten, over solidariteit en over één van zijn lievelings: Madame Jeannette.

Hier kun je je aanmelden voor het gesprek op donderdag 27 juli 20.00 uur.

De portretten zijn in onze winkel te zien van 22 juni tot en met 6 juli.
 
https://boekhandeloverhetwater.nl/agenda/alasmatori/