boekhandel over het water logo

De inspirerende boekhandel in Amsterdam-Noord

25 april 2022

De lezersclub van Over het water

Praten over een boek met anderen die het boek ook gelezen hebben: is er iets fijners dan dat? Samen leeservaringen delen. Je visie aanvullen met visies van anderen. Leren van de lezing van de ander… Na ruim twee jaar gaan we dat weer doen met de leesclub. Maar dan anders: de Lezersclub van Over het water wordt van jullie. Lezers openen de deur, lezers begeleiden het gesprek, lezers kiezen het volgende boek.

De avonden vinden plaats op de laatste woensdag van de maand, tussen 20 en 22 uur. Deelname kost 7,50 euro, er zijn maximaal 12 deelnemers en voor elke avond is de inschrijving vrij. Je kan een strippenkaart kopen voor 6 avonden voor 40 euro ip 45,-. Dan moet je je nog wel per keer inschrijven!

Er is een gespreksleider, die ervoor zorgt dat het gesprek gaande blijft, door haar eigen vragen of aan de hand van aanwijzingen van Lot. Er is een drankje, koffie, thee, later een wijntje. Er is de inspirerende omgeving van de winkel. Er zijn steeds nieuwe boeken om uit te kiezen. Er zijn vaak nieuwe lezers om te leren kennen. Kortom: de ideale plek voor lezers!

In het kort:
De Lezersclub van Over het water
‘Vonden we dit boek mooi?’

Voor jullie door jullie
-draait op vrijwilligers, dus geef je vooral op als begeleider of sleutelbewaarder!
-Elke laatste woensdag van de maand, als er genoeg vrijwilligers zijn
-start na de zomer
-aan het eind van de avond wordt de titel voor de volgende keer gekozen
-losse inschrijving à 7,50, strippenkaart voor korting

WORDT LEESCLUBVRIJWILLIGER!

We zoeken voor de Lezersclub van Over het water twee soorten vrijwilligers.

  1. Als begeleider leidt je het gesprek in goede banen. Je kan daar je eigen invulling aan geven. Je kan je ook laten leiden door de opzet die Lot heeft gemaakt, aan de hand waarvan vrijwel elk boek gemakkelijk te bespreken is. Er wordt niet van je verwacht dat je een inleiding houdt of veel achtergrond informatie verzamelt, maar dat mag wel. Hoe we de begeleiders gaan rouleren of indelen, hangt af van de animo en de wensen. Lot zal vooraf een gesprek voeren om te kijken of wensen en verwachtingen overeen komen.
  2. Als sleutelbewaarder ben je verantwoordelijk voor het openen van de deur en het verzorgen van de drankjes. Vooraf is dat bijtijds aanwezig zijn om de deelnemers te ontvangen en het zetten van koffie en thee, het klaarzetten van de glazen en de koekjes. Tijdens het gesprek moet de wijn op tafel komen. Naderhand moeten de tafels weer leeg en de deur afgesloten. De afwas mag je voor Lot laten staan! Belangrijk: je kan alleen sleutelbewaarder worden als Lot je al kent.

Uiteraard is meedoen gratis als je die avond vrijwilliger bent. Begeleiders krijgen het te lezen boek van ons. Voordat we van start gaan houden we een introductiebijeenkomst voor de vrijwilligers.